Chứng Nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2005

THIẾT BỊ ĐIỆN CẦN THƠ

     

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 22000:2005
 

          ISO 22000 là Tiêu chuẩn Quốc tế, đưa ra yêu cầu về thiết lập một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp để đảm bảo sản xuất ra thực phẩm an toàn cho con người, hạn chế tối đa các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
          Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO (International Organization For Standardization), ban hành bộ tiêu chuẩn ISO về Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000 (được xây dựng bới các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về ngành công nghệ thực phẩm, hệ thống này phù hợp với mọi loại hình tổ chức, quy mô tổ chức mà có tham gia vào chuỗi thực phẩm (Food chain) và muốn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm an toàn.