Công Ty TNHH MTV Bột Mì Đại Nam tham gia Hội Chợ Công Nghiệp - Thương Mại Đồng Bằng Sông Cửu Long tháng 12/2017

THIẾT BỊ ĐIỆN CẦN THƠ

     

Các hình ảnh tại Hội Chợ Công Nghiệp - Thương Mại Đồng Bằng Sông Cửu Long tháng 12/2017

 
 
 _cke_saved_href=
 
 
 
 
IMG_2066
 
 
 
IMG_2071
 
 
 
 
 
IMG_2072